1. 1.
    bütçeye gider yazıldığı halde sahibinin başvurmaması, gerekli nakdin bulunmaması veya başka nedenlerle nakden ödemenin yapılamaması halinde emanete alınan tutarlar.
    ... worldlike