1. .
    Bir C yönlendirilmiş uzay eğrisi üzerinde durgan bir P noktasında eğrinin bükülmesininin ölçüsü.
    ... iskandinav