1. .
    Açılımı "Bursa afet derneği" olan, il sınırları içerisinde meydana gelen her türlü doğal afette can ve mal kaybını asgariye indirecek çalışmalar yapmayı amaçlayan gönüllü kuruluş.
    ... sulh