1. .
    ing.Kırılgan (brittle marriage), keskin kaliteye sahip (a brittle tone of voice), benmerkezcil (a self-possessed, cool, and rather brittle person) anlamlarında bir kelime.
    ... expert16