1. 1.
    doğuştan küresel. literatüre bakıldığında, internet üzerinden satış yapmak amacıyla kurulan bir işletme, born global olarak değerlendirilmekte ve bu işletmenin doğuştan gelen bir rekabet üstünlüğünden söz edilmekte.
    ... judas