1. 1.
    fransız ihtilali'nden sonra ilk komünist ayaklanmayı yapan ''feodalite de derebeyler sömürürken şimdi burjuvazi sömürecek, değişen hiç bir şey yok'' diyen adamdır. pek fazla bilinmez.
    ... emile durkheim