bugün

* * * *
(bkz: davranış bilim)
kişi bilinç ve yeterlilik seviyelerinin üçüncüsündedir. genellikle en çabuk geçilmek istenen seviyedir. kişi yetersizlik algısına ulaştıktan sonra çaba göstermeden bilinçsiz yeterlilik seviyesine çıkmak ister. bu bölüm zordur.
örnekleyelim;
bilinçsiz yetersizlik: kişi ingilizce bilmiyordur ve bilmesine de gerek yoktur. mutludur.
bilinçli yetersizlik: kişi ingilizce bilmiyordur ama bilmesi gerektiğinin farkına varır. mutsuzdur.
bilinçli yeterlilik: kişi ingilizce öğrenmeye başlamıştır. ama her konuştuğunu önce türkçeye sonra ingilizceye çeviriyordur. akıcı bir konuşması yoktur. mutsuzdur.
bilinçsiz yeterlilik: kişi ingilizceyi ana dili gibi * konuşuyordur. mutludur.