1. 1.
    bilimi baz alarak yapılan, objektif sonuçlar veren, kesinliği yeni bir tezle çürütülebilir, çürütülünceye kadar "doğru" olma özelliğini koruyan, araştırmalarda bilimi kullanma yaklaşımıdır.
    ... asiti kaçmış kola