1. 1.
    Sakarlık yapan kişilere söylenen tıp öğrencisi klişesi.
    ... saat2detaksimde