1. .
  asimilasyon. bir gramer birliği içinde yan yana gelen veya aralıklı olarak bir arada bulunan 2 sesten biri diğerine tesir ederek onu kendisine benzetir.
  bu benzeşmede sesler, ya çıkış yerleri bakımından ya da çıkış tarzları bakımından birbirlerini etkilerler.farklı nitelikleri olan seslerin çeşitli sebeplerle birbirlerini etkileyerek aynı veya ortak nitelikler kazanması olayına denir.
  4 çeşidi var:
  *tam benzeşme: aynı< ayni (arapça)
  *yarı benzeşme: kanbur< kanmbur
  *ilerleyici benzeşme: hurda< hurde
  * gerileyici benzeşme: kise< kise
  ... rapsodik