1. 1.
    Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral.*
    ... fidelcastro