1. 1.
    eşit olmak, denk olmak, berabere kalmak.*
    ... fidelcastro