1. 1.
  2.dünya savaşı sırasında ruslarla ortak hareker etme andlaşması yapmış olmasına rağmen kendi kurmayları ile gizliden gizliye hazırladığı ruslara saldırı harekatının planladır.bundan yüksek alman kurmayları dışında hiç kimsenin haberi olmamıştır.plan hazırlandığı sırada almanla ve rusya halen savaşın başında imzaladıkları antlaşma gereği avrupayı bölüşüyorlardı.
  ... msd
 2. 2.
  almanların batı cephesinde kazandıkları başarılar ve ingilizlerin kısa süre içinde bertaraf olacağına inanması sonucu "daha fazla hammaddeeee" şeklinde bağırarak başlattıkları plan. 15 mayıs 1941 de başlanması planlanan harekat balkanlardaki sorunlar sonucu 22 haziran a alındı ve rusların sanayi bölgelerine -fransadakinin aksine- çok ağır hasar verildi. zira fransanın teslim olma sebeplerinden biri de şehrin yıkılmasını engellemekti. ancak kaybedecek pek bir şeyi olmayan ruslar coğrafyanın verdiği ustalık ve deneyimle * oyalama takdiğiyle almanları kışın ortasında cıbıl cızlak bırakmış ve 1942 yılında saldırıya geçen savaş olmuştur.

  abd savaşa girmeseydi, bu saldırının mantıklı olduğu söylenebilirdi ancak kaynak dağıtımının kötü yapılması savaşı almanların aleyhine çevirmiştir
  ... goliath