1. 2.
    bazı yörelerde ibibik kuşuna verilen ad.
    ... kap kara
  2. ?.
    Baş bodoslaması omurga hattına dikey olarak çelik lamadan yapılmış gemi.*
    ... fidelcastro