1. 1.
    moli türünün mutasyona uğratılmasıyla oluşturulmuş bir türdür.
    ... codoximoss