1. 1.
    Beş Kelt Savaş tanrıçasından biridir. diğerleri (bkz: FEA-MACHANEMON-MORRiGU).
    1 ... linka