1. 1.
  babü s saade

  Saadet Kapısı denilen bu yer padişahın hususi ikametgahının başlangıcıydı. Topkapı Sarayı'nda ihtişamın kapısıdır. Müzeyyen görünüşüyle imparatorluğun ve Osmanlı padişahının hakimiyetini simgeler. Bâbü's saade, sarayın eski yapılarındandır. ilk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan kapının tam önündeki dört sütun daha sonra kaldırılmış ve kapıya yeni bir biçim verilmiştir. Kapı kemerinin üstünde 1774'te yapılan tamir kitabesi bulunur. Üst tarafta ise Sultan 2. Mahmud'un hattı ile yazılmış Besmele vardır. Kemerin kilit taşında Hattat Rakım Efendi'nin çektiği Sultan 2. Mahmud tuğrası bulunur. Kapının iki yanında yer alan tuğra istifli hatlar ise Sultan 1. Abdülhamid'den bahseden kasidelerdir. Bâbü's saade'de nefis kalem işi süslemeler vardır.

  Bâbü's saade gün boyunca açık tutulurdu; ancak bu kapı gerek saltanatı gerekse halifeliği simgelediği ve padişahın ikametgâhının başlangıcı olduğu için rastgele kullanılamazdı. Saray hizmetlileri, Enderun avlusuna girecekleri vakit Araba Kapısı ve Kuşhâne Kapısı güzergâhını kullanırlardı. Enderun avlusu padişahın evi sayıldığından -Arz Odası'na geçişler hariç- sadrazamlar dahi buradan öteye müsaadesiz geçemezdi. Bâbü's saade sarayın en iyi korunan kapısıydı. Burayı Kafkasya'dan devşirilen ak hadımağalar korurdu ki bunların içinde Gazanfer Ağa gibi, hayır sahibi etkili saraylılar veya Hadım Ali Paşa gibi, Hadım Sinan Paşa gibi büyük komutanlar da çıkmıştır.

  kaynak: osmanlı sarayında hayat / ilber ortaylı / sayfa:69-70
  1 ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  -Bâbü's saade Önünde Yapılan Merasimler-

  Osmanlı Sarayı'nın ve hanedanının geleneklerinde değişmeyen bazı temel unsurlar vardır. Yönetim merkezinin Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe ve Yıldız'a taşındığı dönemlerde dahi bazı temel merasimler Bâbü's saade önünde yapılırdı. Başlıcaları cülus, cenaze, bayramlaşma, sancak merasimleri idi.
  1 ... hepinizi sevmiyorum
 3. 3.
  Bâbü's saade önünde Sultan 3. Selim'in bayramlaşma (muayede) merasimi.
  babü s saade
  ... hepinizi sevmiyorum