1. 1.
  Aziz Koluman 1940 Yılında Mardin'de doğdu. ilk, orta ve lise Tahsilinden sonra, iktisat -Maliye konularında yüksek tahsil yaptı. Devlet kadrolarında çeşitli kademelerde görev yaptı. 1998 yılında emekli oldu.
  Ortadoğu'da, (lrak, Suriye ve Lübnan'da Etnik Sorunlar ve Çatışmalar ile ilgili olarak kapsamlı araştırmalar ve incelemelerde bulundu.
  Azız Koluman'ın "Ortadoğu'da Süryanilik" (Dini, Sosyal, Kültürel hayat) isimli kitabı ilk akademik çalışmasıdır.
  Yazar halen Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Etnik gruplar Sorunlar Komisyonu Başkanı olarak çalışmaktadır.

  kaynak http://www.kimkimdir.gen.tr
  ... jayjay