1. 1.
    auslaender=yabancı
    feindlichkeit=düşmanlık
    sadece almanyada değil tüm gelişmiş ülkelerde varolan olgudur.ama en fazla turk almanyada olduğundan bize en yabancı düşmanı ülke almanyaymış gibi gelir.
    ... plug in baby