bugün

uyku sorunu çekenler için birebir olan ilaç
etken maddesi hidroksizin hcl olan anksiyete bozukluklarında kullanılan ilaç.
UCB PHARMA NIN ürettiği hidroksizin hcl etken maddeli şurup ve film tablet olmak üzere iki formu bulunan ilaç.

endikasyonları:Psi­ko­nö­roz­la­ra bağ­lı ank­si­ye­te ve ger­gin­liğin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de ve ank­si­ye­te­nin or­ta­ya çık­tığı or­ga­nik has­ta­lık­lar­da yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır. Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve kon­takt der­ma­toz­lar gi­bi al­ler­jik du­rum­la­ra bağ­lı pru­rit­ler ve his­ta­min­le olu­şan pru­rit­le­rin te­da­vi­sin­de ya­rar­lı­dır. Se­da­tif ola­rak pre­me­di­kas­yon­da ve­ya ge­nel anes­te­zi­den son­ra kul­la­nılır. Ay­rı­ca, akut al­kol ke­sil­me­sin­de­ki aji­tas­yo­nun te­da­vi­sin­de, opi­um­lar­la anal­je­zi doz­la­rı­nı azalt­­mak için, ta­şıt tut­ma­la­rı­nı kont­rol için, deği­şik ne­den­li (örn. pos­to­pe­ra­tif) bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı kont­rol için kul­la­nı­la­bi­lir. Hid­rok­si­zin ba­zı tip kalp has­ta­lık­la­rıy­la be­ra­ber gö­rü­len ank­si­ye­te ve en­di­şe­yi kal­dır­ma özel­liğiy­le bu has­ta­lar­da ya­rar­lı olur.

yan etkileri: uyu­şuk­luk ve ağız ku­ru­luğu­dur. Bu­lan­tı, kus­ma, ter­le­me, hi­po­tan­si­yon, ser­sem­lik his­si, hi­per­sen­si­ti­vi­te ve baş ağ­rı­sı na­di­ren bil­di­ril­miş­tir. An­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak yaş­lı­lar­da üri­ner re­tan­si­yon, kons­ti­pas­yon, ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı ve men­tal kon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir. *
sinirsel alerjilerde kullanılır.
gece yatarken 1 ölçek alındığında uykunuz yoksa bile çok kısa sürede uyumanızı sağlayan*, uyandığınızda uzun bir süre esneyerek, sersemlemiş bir şekilde ortalıkta dolaşmanıza neden olan, "içmiycem artık" deseniz bile uyku sorunu çektiğinizde hemen sizi kendisine çeken şurup. iğrenç bir tadı var ayrıca.
(bkz: ataraxie)
panikatak rahatsızlığının başlangıç aşamasında duruma göre doktorlar tarafından tavsiye edilen bir ilaç..
(bkz: zyrtec)*
sakinleşmek için kullanılan ilaç. yalnız bazı insnalarda alındıktan 3-4 saat sonra aşırı uyku ve halsizlik yaratmaktadır.
antidepresan olarak kullanıldığı gibi özellikle uyku problemi çekenlere verilen hap. ama uykunuzu getirmemektedir, üzerinize panzer düşmüş gibi hissettirir, oracığa yığılıverirsiniz. eğer hapı yuttuktan* iki saat geçmiş ve hala uyumamaya direniyorsanız, kekelemeye, konuşulanları anlamamaya yani ciddi konuşma bozukluklarına sebebiyet veriyor. sabah kalktığınızda ise gayet sersemlemiş vaziyette olursunuz, uykunuzu alamamış gibi hissedersiniz sağa sola tutunursunuz. gördüğünüz halusinasyonlar da cabası. ama bunlara rağmen etkilidir, sürekli bir şeyler düşünen zihninizi uyutur, rahatlarsınız.*
bitkisel antidepresan da denebilir.
süper bir şeydir. düşünceler beyninizi kemirmeye başladığında atılan bir atarax, onların susmasına sebep olur.
hayatımda ilk kez halisülasyon gördüren şurup. demişlerdi inanmamıştım. yatakta gözleriniz açık halde görüyorsunuz. kapımın yanında kediler gördüm kovmaya çalıştım kıpırdayamadım. daha beteri de elinde bişeyle odanızı dağıtan adamdı. uyanıksınız ama vücudunuz felçli korkunçtu. sakın kullanmayın.
bi tanıdığım canı sıkıldığı zamanlarda bi tane alıp yatardı neredeyse 24 saat uyurdu.uyku hapı kanımca!
basit depresyon ve anksyete bozukluklarında kullanılır. sağlam bünyelere uyku etkisini nufus ettiremez. depresyonunuz şiddetli ise bu ilaçla hiç vakit kaybetmemelisiniz çünkü bir boka yaramaz.
gerçekten her bünyede kafasına göre takılan ilaç.
sese ve ışığa karşı müthiş duyarlılığa sebep olduğunu bilirim bende. zil çalınca yataktan sıçrayıp, çığlık atıyordum.
herkesi de kış uykusuna yatırmadığı bi' gerçek. bende uyuşukluk gibi bişey yaptı. bezgin, yorgun, keyifsiz bir halsizlik, anlamadığım bir kalp çarpıntısı. çok kötü.
hiç tavsiye etmiyorum. ayran süper içecek, uyku yapıyor mesela.
alkolik denilemeyecek düzeyde alkol sorunu olanlara da iyi gelir.
bir-iki bira içerek uyumaya alışmış bünye bir ataraxla bu sorundan sıyrılır.
rahatlatıcı, sakinleştirici olarak verilir. uykuyu sömürüp güne zinde başlamanıza yardımcı olur deseler de inanmayın bi boka yaramıyor.*
sanıldığının aksine bir antidepresan değil, birinci kuşak antihistaminik tir. kan beyin batiyerini geçip santral sinir sistemindeki etkilerinden ötürü (yan etki), anksiyete bozukluklarında da kullanılabilir. ancak sedasyon yapıcı etkisinin tam tersi olarak, nadiren de olsa eksitasyon yapabileceği (özellikle çocuklarda) göz önünde bulundurulmalıdır. uzun süre kullanılırsa ilaca bağlı tolerans gelişeceğinden, sedasyon yapma özelliği günden güne azalır. adı latince bir kelime olan ataraxia 'dan (huzur verici) gelmektedir.
aynen benim de doktor tavsiyesi üzerine sabah vakti kullandığım ve okulda sızmama neden olan, arkadaşların kollarında merdiven çıkartan ilaç.
(bkz: anthrax) *
aç karna içip iki gün mide yanması çektiğim ilaç. oysa ki atıştırmıştım bir şeyler.
3 haftadır okul olmasına rağmen sabah 5 te yatıp sabah 7:30 da kalkmanın artık ev içinde kavgalar çıkarmasına neden olduğundan dolayı anneden habersiz 2 ölçek içilen ilaç... uyutmasını bekliyoruz...
edit:alındığından yaklaşık 25-30 dk geçti tık yok...
anksiyete tedavilerinde kullanılan tablet ve şurup seçenekleri bulunan ilaç.
insan içti mi uyuyan güzel moduna geçer.*
paxil ile beraber kullanıldığında birbirlerini silerek uyku düzeninizin değişmesine sebep olmaz.tabi dünyayı kurtardığınız rüyalarınız hariç.*
-bu soruyu nasıl çözdün?
+atarax!