1. 1.
  uyku sorunu çekenler için birebir olan ilaç
  8 -2 ... alem
 2. 2.
  etken maddesi hidroksizin hcl olan anksiyete bozukluklarında kullanılan ilaç.
  2 ... butcher
 3. 3.
  UCB PHARMA NIN ürettiği hidroksizin hcl etken maddeli şurup ve film tablet olmak üzere iki formu bulunan ilaç.

  endikasyonları:Psi­ko­nö­roz­la­ra bağ­lı ank­si­ye­te ve ger­gin­liğin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de ve ank­si­ye­te­nin or­ta­ya çık­tığı or­ga­nik has­ta­lık­lar­da yar­dım­cı te­da­vi ola­rak kul­la­nı­lır. Kro­nik ür­ti­ker, ato­pik ve kon­takt der­ma­toz­lar gi­bi al­ler­jik du­rum­la­ra bağ­lı pru­rit­ler ve his­ta­min­le olu­şan pru­rit­le­rin te­da­vi­sin­de ya­rar­lı­dır. Se­da­tif ola­rak pre­me­di­kas­yon­da ve­ya ge­nel anes­te­zi­den son­ra kul­la­nılır. Ay­rı­ca, akut al­kol ke­sil­me­sin­de­ki aji­tas­yo­nun te­da­vi­sin­de, opi­um­lar­la anal­je­zi doz­la­rı­nı azalt­­mak için, ta­şıt tut­ma­la­rı­nı kont­rol için, deği­şik ne­den­li (örn. pos­to­pe­ra­tif) bu­lan­tı ve kus­ma­la­rı kont­rol için kul­la­nı­la­bi­lir. Hid­rok­si­zin ba­zı tip kalp has­ta­lık­la­rıy­la be­ra­ber gö­rü­len ank­si­ye­te ve en­di­şe­yi kal­dır­ma özel­liğiy­le bu has­ta­lar­da ya­rar­lı olur.

  yan etkileri: uyu­şuk­luk ve ağız ku­ru­luğu­dur. Bu­lan­tı, kus­ma, ter­le­me, hi­po­tan­si­yon, ser­sem­lik his­si, hi­per­sen­si­ti­vi­te ve baş ağ­rı­sı na­di­ren bil­di­ril­miş­tir. An­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­ne bağ­lı ola­rak yaş­lı­lar­da üri­ner re­tan­si­yon, kons­ti­pas­yon, ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rı ve men­tal kon­füz­yon gö­rü­le­bi­lir. *
  4 ... armyy
 4. 4.
  sinirsel alerjilerde kullanılır.
  3 ... oumar
 5. 5.
  gece yatarken 1 ölçek alındığında uykunuz yoksa bile çok kısa sürede uyumanızı sağlayan*, uyandığınızda uzun bir süre esneyerek, sersemlemiş bir şekilde ortalıkta dolaşmanıza neden olan, "içmiycem artık" deseniz bile uyku sorunu çektiğinizde hemen sizi kendisine çeken şurup. iğrenç bir tadı var ayrıca.
  1 ... gonulcelen
 6. 6.
  (bkz: ataraxie)
  ... dukur
 7. 7.
  panikatak rahatsızlığının başlangıç aşamasında duruma göre doktorlar tarafından tavsiye edilen bir ilaç..
  ... intensivecare
 8. 8.
  (bkz: zyrtec)*
  ... danaid
 9. 9.
  sakinleşmek için kullanılan ilaç. yalnız bazı insnalarda alındıktan 3-4 saat sonra aşırı uyku ve halsizlik yaratmaktadır.
  ... pucca
 10. 10.
  antidepresan olarak kullanıldığı gibi özellikle uyku problemi çekenlere verilen hap. ama uykunuzu getirmemektedir, üzerinize panzer düşmüş gibi hissettirir, oracığa yığılıverirsiniz. eğer hapı yuttuktan* iki saat geçmiş ve hala uyumamaya direniyorsanız, kekelemeye, konuşulanları anlamamaya yani ciddi konuşma bozukluklarına sebebiyet veriyor. sabah kalktığınızda ise gayet sersemlemiş vaziyette olursunuz, uykunuzu alamamış gibi hissedersiniz sağa sola tutunursunuz. gördüğünüz halusinasyonlar da cabası. ama bunlara rağmen etkilidir, sürekli bir şeyler düşünen zihninizi uyutur, rahatlarsınız.*
  2 ... unwanted