bugün

yıldızları ve diğer gök cisimlerini tanrısallaştırıp tapınma veya tanrıların göksel cisimlerle ilişkilendirilmesidir.