1. .
    yasalarda aksi yazılmadıkça, yalnız asker kişilerin askeri suçlarıyla, askerlik hizmeti ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli mahkemelerdir.
    ... chazsmyr dhuunyl