1. .
    insanların aşkın ateşiyle yandıkları ve bu kazana düşenlerin iflah olamdıgı kazan türü.*
    ... pascal 1903