1. .
    2002 yılına kadar sadece 2 üniveristede olan bir bölüm.daha sonra adı bilgi ve belge yönetimiolarak genişletilmiştir..şu an dört tane üniveriste de okutulur..2002'e kadar bölümü bitirenler direk arşivci diye nitelendirilebilirdi.ancak bölümün adının ve içeriğinin genişlemesiyle çalışma alanları da genişlemiştir.*****
    ... eşşağan ala gazuğu
  2. .
    Resmi ve özel kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile ilgili belgeleri sınıflandıran, koruyan ve yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.
    ... fatal