bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Bağlantı.
  1 ... italiano
 2. 2.
  fransızca bir kelimedir. rehin, taahhüt, anlaşma, bağlantı gibi anlamlar taşır. türkçesi varken kullanılmaması gereken bir kelimedir. pis fransızlar.
  ... for the greater good of maiden
 3. 3.
  bireyin kendi davranışlarına bağlılığı.
  ... diyonsos
 4. 4.
  bir başka deyişle birey ile edimleri arasındaki bağ şeklinde tanımlanabilir.
  ... jeam
 5. 5.
  (bkz: engagement)
  ... to madeira
 6. 6.
  Yapılacak bir işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşmaya denir.
  ... linka
 7. 7.
  (bkz: milli angajman kuralları)
  ... jet skimden assaga kasimpasa
 8. 8.
  "
  Angajman (commitment), bireyin kendi davranışlarına bağlılığı, bir başka deyişle birey ile edimleri arasındaki bağ şeklinde tanımlanabilir. Kiesler (1971) tarafından incelenen angajman olgusu, ya hep ya hiç tarzında değil, bireyin davranışlarını sahiplenme ya da onları benimseme düzeyi olarak kavramsallaştırılmıştır. Bireyin belirli bir edime angajmanı, bu edimi özümleme derecesinin ifadesidir. Genel olarak bir kişinin, fikir, inanç ve duyguları değil, davranış veya hareketleri tarafından bağlandığı (angaje edildiği) söylenebilir, yani angajman, sadece eylemler için söz konusudur.

  Literatürde angajmanın, kişinin tutumlarıyla ilişkisinden hareketle, tutum yanlısı angajman ve tutum karşıtı angajmandan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, kişinin problematik olmayan bir tarzda, yani mevcut tutumları yönünde (pro) angajmanını, ikincisi ise mevcut tutumlarına karşıt yönde (contre) angajmanını ifade etmektedir.

  Angajman düzeyi ya da yoğunluğu, davranışın yapıldığı ortam (başkalarının varlığı, edimin kamusal olup olmaması), davranışın birey için önemi, davranışın tekrarlanma veya değiştirilebilme imkanı gibi çeşitli değişkenlerden etkilenmektedir. Ama asıl önemli olan davranışı yapan bireyin (algıladığı) özgürlük düzeyidir, angajmanın olabilmesi için kişinin mecbur edilmemesi, özgür bırakılması veya özgürlük duygusu taşıması gereklidir.

  Sosyal psikologlar, angajman konusunda özgürlüğü de dereceli olarak görme eğilimindedir. Özgürlüğün derecelendirilmesi, ödül veya ceza düzeyini yükseltme veya düşürme yoluyla ayarlanabilir. Angajman, büyük ödül veya büyük ceza durumlarında değil, özellikle az ödül veya az ceza durumlarında söz konusu olmaktadır. "

  http://www.zohreanaforum....sikolojide-kavramlar.html
  ... kararverenekadarvazgeciyorum