1. 1.
    bir diğer ismi (bkz: meriç)
    ... biktimlan