1. .
    büyük alman milliyetcisi fichte'nin 1807-1808 arasında berlin universitesinde verdiği 14 dersin tümü. fichte söylevinde tarihsel görevi kendi manevi yenilenmesini tamamladıktan sonra bütün dünyayı kurtarmak olan germen ulusunun bütün erdemlerini övüp yüceltmiştir. tam bir milliyetcilik manifestosudur. alman ırkçılığının çıkış noktası da denilebilir.
    ... migfer