1. 1.
    eşitliğe aykırı paylaşma biçimidir... kiminin çok fazla aldığı, kiminin hiç nasiplenemediği paylaşım... hakkında hoca fıkraları mevcuttur...
    ... baravi
  2. 2.
    Herhangi bir konuda eşitlik gözetilmeden yapılan paylaştırma, kul taksimi karşıtı.
    ... papagan