bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  bir çeşit protein, en büyük görevi kan ve doku sıvıları arasındaki suyun dengelenmesini sağlamaktır.idrarda görülmesi bir böbrek hastalığının habercisidir.
  ... kidd
 2. 2.
  plazmanın kolloid osmotik basıncından sorumlu protein olup, karacigerde sentezlenir. plazma proteinlerinin yuzde altmısını olusturur. tasıyıcı olarak gorev yapar. primer olarak serbest yag asitleri, billuribin ve ilaçları tasırken, sekonder olarak da tiroksin, kortizol ve hemi tasır.
  ... kadavra
 3. 3.
  Albümin, Latince albus (beyaz) sözcüğünden gelen, gene Latince, albumen (yumurta beyazı) sözcüğünden türemiştir. Proteinlerin ilk tanımlandığı dönemlerde, suda çözünür ve sıcakta pıhtılaşan proteinler sınıfına bu ad verilmiştir. Serumda bulunan en yaygın protein de bu özellikleri taşıdığından ona "serum albümini" adı verilmiştir. Gene bu özellikte olan yumurtadaki ovalbümin, sütteki laktalbümin gibi proteinler de benzer şekilde adlandırılmışlardır, ancak bunların serum albümini ile başka bir ortaklıkları yoktur.


  Vücutta su kaybı albüminin yükselmesine yol açar. Albümin azlığı ise çeşitli nedenlere bağlı olabilir, bu nedenler onun az üretilmesi veya hızlı kaybıyla ilişkili olarak iki gruba ayrılabilir.

  Albüminin düşük üretimi, ileri derecede karaciğer bozuklukları (başlıca siroz), amino asit absorpsiyonu bozuklukları ve yetersiz protein beslenmesinden kaynaklanabilir. Albümin karaciğerde üretildiği için serum albümin testi, karaciğer fonksiyonunu kontrol eden standart testlerden biridir.

  Albüminin hızlı kayıp nedenleri arasında böbrek bozuklukları gelir. Sağlıklı insanlarda albüminin büyüklüğü ve elektrik yükü, onun böbrek glomerulusundan geçmesine engel olur. Nefrotik sendrom, veya diyabetik nefropati (kontrol edilmeyen şeker hastalıklarında rastalanan bir komplikasyon) gibi bazı böbrek hastalıklarında idrara albümin geçmesi haline, albüminin miktarına bağlı olarak, mikroalbümineri veya albümineri denir. Düşük albüminin bir diğer nedeni de ciddi deri yanıklarıdır, çünkü deri önemli bir albümin deposudur. Bazı ender mutasyonlar da düşük albümine (analbümineri) yol açabilir. Düşük albüminin sonucunda damarlardaki sıvı dokulara geçer ve ödem oluşur.

  Karaciğer üretebileceği albüminin normalde yarısını üretir. Albümin üretimi, hormonlar (tiroid hormonu, kortikosteroidler, insülin ve büyüme hormonu), kanın osmotik basıncı ve amino asit düzeyleri tarafından düzenlenir, ayrıca hastalık durumlarına da duyarlıdır. Albüminin vücuttaki yarı ömrü 19 gündür. Albümin yıkımının büyük bir kısmı böbrekte olur; böbrek hücreleri tarafından alınıp lisozomlarda küçük peptitlere parçalanır, bu peptitler idrarla atılır.

  kaynak: wikipedia
  1 ... tekyoldevrim
 4. 4.
  (bkz: kolloid)
  (bkz: osmotik basınç)
  (bkz: bilirubin)
  (bkz: sekonder)
  (bkz: trioksin)
  (bkz: kortizol)
  (bkz: hemi)
  1 ... ditty
 5. 5.
  insanda en yüksek 4.8 sınırında olan değerdir. protein ağırlıklı beslendiğimden bende tam olarak 4.8 çıkmıştır. ancak bu böbrekler içinde bir testi gerektirir. bu değeri yüksek çıkan kişi böbreklerine baktırması gerekmektedir.
  ... the answer
 6. 6.
  kanda bulunan proteinlerin yüzde 60'ını oluşturken, vücuttaki miktarlarının yaklaşık yüzde 30-40'ı kanda bulunan serum albuminleri, oluşturdukları osmotik basınçla kan plazmasında bulunan suyu tutarlar ve plazmadaki suyun dışarı çıkmasını engellerler.
  1 ... chinchilla
 7. 7.
  albumin eksikliğinde vücutta ödem (su ve tuzun damar üstünde birikmesi) oluşur. nefrotik sendrom hastalığında albumin idrarla dışarıya atılır bu yüzden böbreği yormamak adına az tuz tüketimi ve albüminin bol olduğu gıdalar önerilir. albumin ayrıca direkt olarak karaciğerde de üretildiğinden aşırı albümin alımına gerek yoktur ki ns hastalarında bu durum böbreği yorar. bezelye, fasülye ve yer fıstığında bol miktarda bulunur. albumin bir protein çeşitidir ama inek sütünde pek bulunmadığından doktorlar fazla inek sütünü faydalı görmezler. bir insanın idrarında bulunan albumin miktarı 80-120 mg olmalıdır ns hastalarında bu durum 10 binlere bile çıkabilir. allah bütün hastalara hayırlı şifalar versin.
  ... batesmotel