1. 1.
    (bkz: akşam)
    ... uludagsozluk
  2. 2.
    (bkz: parça)
    ... neanderthalden