1. 1.
  adı üzerinde tabirinin vuku bulmuş hali olan ikili çöplük.
  asosyal : sosyal olmayan.
  apolitik : politik olmayan.
  anormal : normal olmayan.
  asimetrik : simetrik olmayan.
  atipik : tipik olmayan.
  ahaber : haber olmayan.
  4 -1 ... nardaninciler
 2. 2.
  akit borçlar hukukunda sözleşme anlamında kullanılır.
  ... kazangap
 3. 3.
  iki boş haber ajansı.
  -1 ... n0k4