1. .
    onuncu nesil yazar, hoşgelmiştir.
    1 ... akilli adam