1. 1.
    kışın nezlenin çözümüdür benzerleri için
    thera flu
    ... marvolo riddle 2