1. .
    bir terim.

    size termodinamik ile ilgili bir soru yöneltildiğinde cevap olarak adiabatic deyin.
    %95 tutacak.
    ... 1888