1. 1.
    Latince "kaynağa doğru" anlamına gelen deyiştir. Aydınlanma döneminde Avrupa'da yunan kaynaklarına ve antik kaynaklara dönüş, yönelme anlamında kullanılmıştır. Başka bir deyişle antik dönem metinlerini ve bilgilerini aydınlanmanın kaynağı olarak görmüş Avrupalı entelektüeller bu kaynaklara yönelme anlamında "ad fontes" demişlerdir.
    1 -1 ... psukhe