1. .
    taraflar arasında yapılan sözlü anlaşmanın kağıda geçirilmesini diğer tarafa bırakan bir davranıştır. karşı tarafa olan güvenin bir ifadesidir. ancak bu güveni çok da beslememek gerekir, çünkü açığa imzalı kağıdın üstünü nasıl dolduracağı bu kağıdı elinde bulunduranın insafına kalmıştır. imza sahibi kişi, elbette mahkemede senedin rızası hilafına dolduruldupu iddiasında bulunabilecektir; gelgelelim senete karşı senet ispat kuralı sebebiyle bu konuda vardıkları bir anlaşmayı gösteren bir yazlı belgeye ihtiyacı olacaktır ki bunu bulması imkansız hale gelecek; bu yüzden de aldatma * hükümlerine göre bir sonuç elde etmeye çalışacaktır ki bu konuda da mahkemeyi inandırması ciddi anlamda zor niteliktedir.
    ... schenardi
  2. .
    Bir mali belgenin, koşulları tamamen veya kısmen sonradan yazılmak üzere ilgililer tarafından imzalanması durumudur.
    ... piri reis