1. 1.
    ing. kısaltılmış, özetlenmiş.
    1 ... notrinova