1. 1.
  bir ipervoreos olan bu kişi ilden ile gelecekten haber veren dolaşır ve apollo'un kendisine vermiş olgduğu kudret sayesinde insanları günahlarından temizler.
  1 ... john constantin
 2. 2.
  mitolojide iskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon'un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.
  1 ... can simidiyle yuzen balik
 3. 3.
  yunan mitolojisinde şifacı, bige ve kahin. hyperborea adındaki kuzeyli ülkeden olduğunu söylenir.
  1 ... selia
 4. 4.
  Eski türkçede gitmek yapmak gibi anlamlara gelen aparmak ve apmak sözcüklerine benzerliği şaşırtmamıştır. Sonuçta o bir iskit rahibidir.
  ... sultaniiinci hayvan cafer han