1. 1.
    gösteriş, heybetlilik, baş eğmez.
    ... sinner mirza
  2. 2.
    Şaşma ve korku ünlemi.
    ... iskandinav