1. 1.
    ipekten,sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir çeşit beyaz bez.*
    ... monolith
  2. 2.
    Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş.
    ... iskandinav