1. .
    1986 sirkülasyon yıllı 50 türk lirası tutarında banknotumuzun üzerinde, basım hatasından mütevellit; mustafa kemal'in gözlerinde yaş varmışcasına biri izlenim uyandıran birkaç adet paramızın bu görüntüsünden dolayı, aldığı isimlendirmedir.
    1 ... angry man