1. 1.
    Kimileri için özel bir anlam taşıyan tarih. Yavaş yavaş 40 lı yaşları terkedip 50 lere yaklaştığımı bana hatırlatan tarihtir.

    Doğduğum köy odasına 10 metre uzaklıktayım. Doğum gününde doğduğu yerde olmak farklı bir duygu.
    ... a lone man