1. 1.
    asgari ücretin minimum olması gereken rakamdır.
    1 ... gina carano