1. 1.
  bir alfa romeo modeli
  (bkz: alfa 147)
  ... memcosh
 2. 2.
  27 mayıs 1960 ihtilali ile görevinden uzaklaştırılan darbe muhalifi öğretim görevlisinin dahil edildiğii gruba verilen isim.
  2 ... stratosfer
 3. 3.
  27 mayıs darbesinden sonra; Ekim 1960'da Milli Birlik Komitesi 147 öğretim üyesini üniversitelerden uzaklaştırdı.

  Görevine son verilenler arasında Ali Fuat Başgil, Sabahattin Eyüboğlu, Yavuz Abadan, Nusret Hızır, Tarık Zafer Tunaya, Mina Urgan, Haldun Taner de vardı.

  Genelde bu tasfiyeler üniversite içinden gelen ihbarlara dayanıyordu.

  Kararı protesto etmek için Turhan Feyzioğlu, Sıddık Sami Onar, Fikret Narter ve Suut Kemal Yetkin gibi bir çok rektör ve öğretim üyesi görevinden istifa etti.

  1962 yılında çıkarılan yasayla öğretim üyelerine üniversiteye geri dönüş hakkı tanındı.
  1 ... jetonlutelefon
 4. 4.
  Tam listesi şudur:

  Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil
  Ord. Prof. Dr. Kazım ismail Gürkan
  Ord. Prof. Dr. Fahri Arel
  Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu
  Ord. Prof. Dr. Muzaffer Esat Güçhan
  Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli
  Ord. Prof. Dr. Naşit Erez
  Ord. Prof. Dr. ihsan Şükri Aksel
  Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim incedayı
  Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu
  Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet Tezel
  Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren
  Ord. Prof. Dr. Ahmet Tevfik Berkman
  Ord. Prof. Dr. Üveis Maskar
  Ord. Prof. Dr. Kemal Yörük
  Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
  Ord. Prof. Dr. Hakkı Saymen
  Ord. Prof. Dr. Kemalettin Birsen
  Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı
  Ord. Prof. Dr. Mazhar Nedim Göknil
  Ord. Prof. Dr. Galip Okandan
  Ord. Prof. Dr. Ali Tanoğlu
  Ord. Prof. Dr. Mazhar Şevket ipşiroğlu
  Ord. Prof. Dr. Nurettin Çuhadar
  Ord. Prof. Dr. Emin Onat
  Ord. Prof. Dr. Feridun Ansan
  Ord. Prof. Dr. Ratıp Berker
  Ord. Prof. Dr. Hilmi ileri
  Prof. Dr. Kamil Akol
  Prof. Dr. Şevket Soysal
  Prof. Dr. Kenan Türker
  Prof. Dr. Müfide Küley
  Prof. Dr. Muhterem Gökmen
  Prof. Dr. Şinası Hakkı Erel
  Prof. Dr. Ömer Özek
  Prof. Dr. Ziya Öktem
  Prof. Dr. Necmettin Polvan
  Prof. Dr. Hıfzı Timur
  Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya
  Prof. Dr. Takyittin Mengüşoğlu
  Prof. Dr. Afif Erzen
  Prof. Dr. Mina Irgat
  Prof. Dr. Fuat Sezgin
  Prof. Dr. Sabahattin Eyüpoğlu
  Prof. Dr. Süheyla Bayrav
  Prof. Dr. Kudret Mavitan
  Prof. Dr. Bekir Daoğlu
  Prof. Dr. Orhan Safa
  Prof. Dr. Muhittin Binan
  Prof. Dr. Sabri Oran
  Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru
  Prof. Dr. Necati Engez
  Prof. Dr. Necati Acun
  Prof. Dr. Yusuf Berdan
  Prof. Dr. Orhan Ünsaç
  Prof. Dr. Turgan Sabis
  Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu
  Prof. Dr. Yavuz Abadan
  Prof. Dr. Bülent Nuri Esen
  Prof. Dr. Rahmi Ören
  Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen
  Prof. Dr. Muhittin Erel
  Prof. Dr. izzet Birand
  Prof. Dr. Aziz Köklü
  Prof. Dr. Fadıl Hakkı Sur
  Prof. Dr. ibrahim Hakkı Karafaki
  Prof. Dr. Halet Çambel
  Prof. Dr. Hikmet Belbez
  Prof. Dr. Hasan Eren
  Prof. Dr. Emin Bilgiç
  Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk
  Prof. Dr. Zafer Paykoç
  Prof. Dr. Hâmi Kocaş
  Prof. Dr. Behçet Kamay
  Prof. Dr. Kâzım Aras
  Prof. Dr. Vefik Vassaf Akan
  Prof. Dr. izzet Kantemir
  Prof. Dr. Celal Ertuğ
  Prof. Dr. Abdülbaki Nusret Hızır
  Prof. Dr. ismail Nafiz Alkan
  Prof. Dr. Selim Palavan
  Prof. Dr. Mustafa Santur
  Prof. Dr. Münir Ülgür
  Prof. Dr. Enver Berkmen
  Prof. Dr. Celal Saraç
  Doç. Dr. ibrahim Berkan
  Doç. Dr. Ziya Üstün
  Doç. Dr. Tahsin Artunkal
  Doç. Dr. Cihat Gürsan
  Doç. Dr. Baha Sezer
  Doç. Dr. Rauf Saygın
  Doç. Dr. Ercüment Bora
  Doç. Dr. Merih Odman
  Doç. Dr. Şinasi Güçhan
  Doç. Dr. Ferhan Berker
  Doç. Dr. Türkan Erbengi
  Doç. Dr. Halit Kayalı
  Doç. Dr. Rana Kartal
  Doç. Dr. Rahmi Çobanoğlu
  Doç. Dr. Bülent Köprülü
  Doç. Dr. Zahit imre
  Doç. Dr. Halit Kemal Elbir
  Doç. Dr. Ferih Tongsir
  Doç. Dr. Necmettin Berkin
  Doç. Dr. ismet Giritli
  Doç. Dr. Münir Aktepe
  Doç. Dr. Abdükadir Karahan
  Doç. Dr. Cevdet Perin
  Doç. Dr. Adnan Benk
  Doç. Dr. ismail Yalçınlar
  Doç. Dr. Haldun Taner
  Doç. Dr. Aran Ersümer
  Doç. Dr. Eyüp Kömürcüoğlu
  Doç. Dr. Orhan Bolak
  Doç. Dr. Necibe Saraçoğlu
  Doç. Dr. ismail Utkular
  Doç. Dr. Mehpare Helibronn
  Doç. Dr. S. Bayramoğlu
  Doç. Dr. S. Nigâr
  Doç. Dr. Memduh Yasa
  Doç. Dr. Mukbil Özyörük
  Doç. Dr. Şerif Baştav
  Doç. Dr. Enver Bostancı
  Doç. Dr. Belma Çakmur
  Doç. Dr. Necip Berksan
  Doç. Dr. Alaattin Orhon
  Eylemsiz Doç. Dr. Servet Güvener
  Eylemsiz Doç. Dr. Yusuf Keçeci
  Eylemsiz Doç. Dr. Arsan Zarfçı
  Başasistan Dr. ihsan Ünlüer
  Başasistan Dr. Fikret Avunduk
  Başasistan Dr. Kemal Aydınoğlu
  Başasistan Dr. Orhan Ternar
  Başasistan Dr. Selim Baruh
  Başasistan Dr. Mehmet Dinçöz
  Öğretim Görevlisi Dr. Fikret Ozansoy
  Asistan Dr. Yani Stomadiyadiz
  Asistan Dr. Ahmet Akdoğan
  Asistan Dr. Şevkiye inalcık
  Asistan Aristidi Karyofili
  Asistan Ayhan Önder
  Asistan Aydın Aydıncı
  Asistan Slavço
  Asistan Özer Ozankaya
  Asistan Olcay Kansu
  Asistan Orhan Duru
  Asistan Atilla Tolun
  1 ... lawyerman
 5. 5.
  http://www.tbmm.gov.tr/tu...043/kanunmbkc04300114.pdf
  ... nigne2008