1. 1.
    birinci karbonunda fosfoanhidrid bağı bulunan yüksek enerjili fosfat bileşiği.
    ... saniyorum