oğuzlar

  1. 8.
    7 kol ve 24 boydan müteşekkildir. büyük selçuklu imparatorluğu,anadolu selçuklu devleti ve osmanlı.... bu boyların mensuplarınca kurulmuştur. bugünkü mevcudiyetlerini yörük ve türkmen obalarıyla devam ettirmektedirler.karaman tarafına gidin,oradaki yörük ve türkmen kızlarının gözlerinin hala çekik olduğunu görürsünüz. ege,akdeniz,iç anadolu ve karadeniz olmak üzere ülkeye dağılmış pek çok oğuz boyu halen yaşamlarını devam ettirmektedirler.
    3 ... abaninaltindakisopa