hiçlik

  1. 16.
    darwincilerin yaşadağı olgu.
    1 ... frekans