bugün

ceddini skeyim

halk arasında geçmişini zikeyim anlamına gelen argo tabirdir. evet..