bugün

bulgaristan göçmenleri

dürüst, disiplinli, sanatkar ve yaşamın her alanında ölçülüdürler.