bugün

kemalizmin eskidiği gerçeği

1400 yıllık çölde deve üstünde gezenlerin dinine inanan kesime zor gelmektedir. 6 oktaki 6. Ok Devrimciliktir.
CHP’nin Devrimciliği; Çağdaş düşüncelere açılarak yenilikleri kavrayıp benimsemek; bunu süreklilik içinde bir yaşam ve yönetim biçimine dönüştürmektir. Kuralları ve kendini sorgulayarak, daha iyiye ve doğruya ulaşmanın yollarını açmak, bu çerçevede gelişimin yöntem ve araçlarını oluşturmaktır. Özü itibariyle gençliğin enerjisini ve dinamizmini değişimin itici gücüne dönüştürmek, gençliğin değişim ve yenilik vizyonunu topluma aşılamaktır."
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.